Kirde-Pärnumaa panus

Eesti energiatootmise rohelisemaks muutmisel

Kirde-Pärnumaal on varasemalt maakonnaplaneeringuga leitud tuuleenergiale sobivad alad, kus tänaseks on Rahnoja ja Vihtra piirkonnas algatatud detailplaneeringud tuuleparkide rajamiseks. Mõistliku hinnaga energiavajaduse katmiseks on Põhja-Pärnumaa ja Tori vallad algatanud protsessid leidmaks ka täiendavaid tuuleenergia alasid.

Detailplaneeringud on algatatud juba varem maakonnaplaneeringuga tuuleenergia tootmiseks valitud aladele, et täpsustada tuulepargi ehitusega seonduvaid tingimusi. Loe lisaks

Oleme käivitanud põhjalikud uuringud leidmaks täiendavad alasid Kirde-Pärnumaal tuuleenergia tootmiseks. Loe lisaks

Avalda arvamust
Tori valla elanikuna arvamuse avaldamiseks klõpsa nupul
Avalda arvamust
Avalda arvamust
Põhja-Pärnumaa elanikuna arvamuse avaldamiseks klõpsa nupule
Avalda arvamust

Miks siin?

  • Kodukandis olev puhas elektritootmine koos tuleviku nutikate salvestuslahendustega aitab vältida elektrikatkestusi ja suurendab Eesti energiajulgeolekut

  • Uuringud annavad lõpliku selguse, kuid esialgsel hinnangul leidub meie piirkonnas alasid, kuhu elektrituulikuid oleks võimalik rajada selliselt, et need ei häiriks elanikke ega linde-loomi

Kuidas kohalikud sellest kasu saavad?

  • Tuulepargi eluea jooksul iga-aastased otsetoetused tuulepargi lähedusse jäävatele majapidamistele

  • Tuulepargi eluea jooksul iga-aastane toetus kohalikule omavalitsusele
  • Soodsam võrgutasuta puhas energia meelitab piirkonda suurema energiatarbimisega ettevõtteid.

  • Tuulepargi ja infrastruktuuride rajamine ning hooldamine loob piirkonda uusi töökohti

  • Mainekasv – ollakse tulevikkuvaatav ja rohepöördesse panustav piirkond.

     

Kes on projektiga seotud?