Kirde-Pärnumaa panus

Eesti energiatootmise rohelisemaks muutmisel

Kirde-Pärnumaal on varasemalt maakonnaplaneeringuga leitud tuuleenergiale sobivad alad, kus tänaseks on Rahnoja ja Vihtra piirkonnas algatatud detailplaneeringud tuuleparkide rajamiseks. Mõistliku hinnaga energiavajaduse katmiseks on Põhja-Pärnumaa ja Tori vallad algatanud protsessid leidmaks ka täiendavaid tuuleenergia alasid.

Detailplaneeringud on algatatud juba varem maakonnaplaneeringuga tuuleenergia tootmiseks valitud aladele, et täpsustada tuulepargi ehitusega seonduvaid tingimusi. Loe lisaks

Oleme käivitanud põhjalikud uuringud leidmaks täiendavad alasid Kirde-Pärnumaal tuuleenergia tootmiseks. Loe lisaks

Avalda arvamust
Tori valla elanikuna arvamuse avaldamiseks klõpsa nupul
Avalda arvamust
Avalda arvamust
Põhja-Pärnumaa elanikuna arvamuse avaldamiseks klõpsa nupule
Avalda arvamust

Miks siin?

  • Kodukandis olev puhas elektritootmine koos tuleviku nutikate salvestuslahendustega aitab vältida elektrikatkestusi ja suurendab Eesti energiajulgeolekut

  • Uuringud annavad lõpliku selguse, kuid esialgsel hinnangul leidub meie piirkonnas alasid, kuhu elektrituulikuid oleks võimalik rajada selliselt, et need ei häiriks elanikke ega linde-loomi

Kuidas kohalikud sellest kasu saavad?

  • Tuulepargi eluea jooksul saavad lähedusse jäävad majapidamised iga-aastast rahalist toetust, mille maksmise alused on keskkonnatasude seaduses.

  • Võimalus tuulepargist saada võrgutasuta puhast elektrienergiat, mis võib meelitada piirkonda uusi tööandjaid.
  • Tuulepargi ja infrastruktuuride rajamine ning hooldamine loob piirkonda uusi töökohti.

  • Elada tulevikku vaatavas ja rohepöördesse panustavas piirkonnas.

Kes on projektiga seotud?