Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koosneb kahest osast: ehitise püstitamiseks sobivaimate asukohtade eelvalikust ning sobivaimatesse asukohtadesse detailsete lahenduste koostamisest. Mõlemas etapis viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Hetkel on käimas eriplaneeringu esimene etapp ehk määratakse kindlaks tuuleenergia arenduseks kõige sobivamad asukohad.

Avalikustamine:

Uudised

Arutelud

Lisainfot Tori valla kodulehelt ja Põhja-Pärnumaa kodulehelt.