Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega algatati Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamine aladel P9 ja P10.

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

P9 ja P10 nimetusega alad on ette nähtud 2013. aastal Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus. Planeeringuga määrati elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad, kuhu edasiste täpsemate planeeringute (kas detailplaneering, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering või üldplaneering) realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine.

Nüüd viiaksegi läbi kõrgema detailsusastmega uuringuid, et leida kinnitust, kas ja millisel kujul on maakonnaplaneeringus ettenähtud tuuleenergeetika alad P9 ja P10 sobivad elektrituulikute rajamiseks. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks.