Avalik väljapanek Tori vallas

Tori vallas toimus perioodil 18.10. – 16.12.2021 valla põhjaosa tuulepargi [...]